A - Darajali
Masalalar soni : 101
5 - 6 sinflar o'quvchilari uchun mo'ljallangan misol va masalalar. Agar siz ro'yhatdan o'tganda boshqa darajani belgilagan bo'lsangiz bunda yechilgan masalalar uchun bal berilmaydi.
B - Darajali
Masalalar soni : 133
7 - 8 sinflar o'quvchilari uchun mo'ljallangan misol va masalalar. Agar siz ro'yhatdan o'tganda boshqa darajani belgilagan bo'lsangiz bunda yechilgan masalalar uchun bal berilmaydi.

C - Darajali
Masalalar soni : 142
9 - 10 sinflar o'quvchilari uchun mo'ljallangan misol va masalalar. Agar siz ro'yhatdan o'tganda boshqa darajani belgilagan bo'lsangiz bunda yechilgan masalalar uchun bal berilmaydi.
D - Darajali
Masalalar soni : 108
Urganch davlat universiteti talabalar uchun mo'ljallangan misol va masalalar. Agar siz ro'yhatdan o'tganda boshqa darajani belgilagan bo'lsangiz bunda yechilgan masalalar uchun bal berilmaydi.