Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Qiymatini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Funksiya.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Tenglamani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
2020 yil uchun.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Tenglama ildizlari.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Funksiya qiymatini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Funksiyaning o'zgarmas qiymati.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Tenglama ildizlari.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
2020 yil.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.R
Tenglama haqiqiy ildizlari.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G
Musbat qilish
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Butun yechim.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Ketma-ketlik.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Ketma-ketlikning uchunchi hadi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Arifmetik progressiya
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Parallelogram.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Parallelogram 2.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.
Parallelogram 3.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sotliqov G.