Tom.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Kriptografik kod.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
ABCDE  beshburchak.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
2007-yilgi AMC.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
7 raqam.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Izabelning uyi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Yig`indisi nechaga teng?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
EG ning uzunligini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
12 xil qalam.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
2020!
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
N qotishmada bronza necha foizni tashkil qiladi?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Kubi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
EGFH yuzini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Qoldiqni toping!!!
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
O'rinli bo'lsa
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Tenglama butun sonlarda nechta yechimga ega?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Dastlabki guruh.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Test.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Shirinliklar.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Toping!!!
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Shaxzoda onasiga shunnday dedi...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Nechta uch xonali sonlar...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Jirafa
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Marka
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Ko`paytuvchilarga ega.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Raqamlarining ko`paytmasini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
93-...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Uchburchak 1.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Uchburchak 2.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Uchburchak 3.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Uchburchak 4.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Misol.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Agar ...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Nurbekning olmasi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Koeffitsiyentlar yig'indisini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Nechda xonali son
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifoda nechta ko'paytuvchiga ajraladi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eeng kichik natural sonni toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eritma
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eng katta qiymat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
N ismli inson
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qanday raqam bilan tugaydi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Nechta haqiqiy yechimi mavjud
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Nechta hadi musbat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eng kichik qiymatini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Nechta ildizga ega
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Koeffitsiyentlari yig'indisini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Uchurchak
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Uchburchak
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Limitni hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Nechta yechimga ega
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglama
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Aziza
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Geometrik progressiya
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eng kichik qiymatini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglama
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
O'tmas burchakli uchburchak
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hosiblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ko'phadning ozod hadini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
To'g'ri burchakli uchburchak
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglama
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ikki xonali son
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Anvar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
EKUB ni toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Trapetsiya
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
SUPER MASALA
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : NURBEK KHUJATOV
Faktorial
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Uch xonali sonlar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Matinli masala
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
2 xonali son
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Eng kichik qiymat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Qoldiqni toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
9 raqam
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Qoldiqni toping 2021
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Yo'lovchi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Otajanov Dilshod
Inglis tilidagi masala
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hosiblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Soddalashtiring.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Soddalashtiring.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hosiblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :