Yig'indi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Ikki xonali sonlar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Raqamlar ko'paytmasi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Progressiya
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
13 ga bo'linganda...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Eng katta qiymat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Yig'indisini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Dehqon.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Sardorning yoshi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Ikki musbat son.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Raqam.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
X ning darajalari
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Ko'paytmani hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Agar ...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Null
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
b-a=?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Kichik qiymat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Agar ...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Oxirgi raqami
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
3 xonali son
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
?-toping...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Tenglama ildizlari
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Oxirgi raqami.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Yechimlar yig'indisi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Yechimlar yig'indisi ...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Juftlik.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Yechimlar yig'indisi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Sadullayev Sh.O
Agar...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Necha donadan sotib olish mumkin?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Butun qismi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Ko'prik.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
125 emasmi?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Qanday ikki xonali sonning...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblash.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Raqamlar yi'gindisi 2.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Barcha shunday ikki xonali sonlar...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
XX asr.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Qodiqni toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Tenglamaning butun yechimi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Natural son.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Nechta yechimi bor.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Tegnlamaning yechimlarining raqamlar yig'indisi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
4 bilan tugasin.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Tenglama
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Oxirgi raqam
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N
Butun qism
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Xujatov
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tajriba maydonini
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
n ning qanday qiymatlarida
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
x ning qanday qiymatlarida
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Yig'indining butun qismini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eng kichik qiymatini toping:
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Eng katta butun qiymatini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifodaning qiymatini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ota-bolalar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Zokir
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Suv
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Yozma ish
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Karim ota
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masofa
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Aralashma
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Mahsulot
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifodaning qiymatini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifodaning qiymatini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifodaning qiymatini toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifodani soddalashtiring.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hosiblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ajoyib masala
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov Nurbek
Ajoyib masala 2
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Khujatov
Ajoyib masala 3
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Xo'jatov
Ajoyib masala 4
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Xo'jatov
Ajoyib tenglama!!!
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Xo'jatov
Yig'indi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Nurbek Xo'jatov
Yo'lovchilar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Atajanov Dilshod