Yaxlitlash
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
O'nli kasr
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
O'nli kasr
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Yig'indi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Yaxlitlash
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Natural sonlar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Necha tonna
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
O'nli kasr
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Yaxlitlash
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Qancha vaqtda o`tadi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
To'g'ri kasr
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Noto'g'ri kasr
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
1/5 qismi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Yo`lning uzunligi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
17 million
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
6 raqami
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
O`n yetti million...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
6 raqami ...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Yozuv
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Tengsizlik.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Son nuri.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Ifodaning qiymat.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Oxirgi raqam.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Eng kichik natural son.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Tenglamani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Dastlabki 100 ta natural son.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Tub sonlar nechta?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Natural bo`linuvchilari nechta?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Ikki son
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Nisbatni toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
Baxtiyorninig kitobi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xo'jatov N.J.
6 raqami
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Yozuvida faqat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Do'konda 478 kg kartoshka bor...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Raqamni toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Qoshish.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Bug'doyni yuk mashinasi orqali un zavodiga tashish kerak.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
5 soatda bosib o'tishi kerak edi.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
To'g'ri to'rtburchak.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisoblash.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisoblash.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisoblash.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
100 dan oshmaydigan barcha natural sonlar.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Karimning qadami 50 sm.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
3 ga bo'lganda 1 qoldiq.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Tenglamani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Avtomobil A dan B ga...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
500 kg mevali qaynatmaning 90%...
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisonlang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisonlang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Karim bir son o'yladi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Do'kon
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif : Xujatov N.
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
1 dan 100 gacha natural sonlar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qulay usulda qo’shing
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Bug'doy
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Avtomobil
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
To'g'ri to'rtburchak
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Alyuminiy
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
9 ga bo’linadigan 4 xonali son
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
2 ga bo’linib, 3 ga bo’linmaydiganlar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Karima
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qoldiq
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglama
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Karim
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Foiz masalasi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Avtomobil
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Mevali qaynatma
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ishorani toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Son nuridagi nuqtalar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tengsizlik
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
To'g'ri to'rtburchak
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Oxirgi raqam
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Soddalashtiring
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tengsizlik
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblag
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ko'paytmani hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Kvadrat
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Ifodaning qiymatini toping?
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Soddalashtiring
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yeching
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qoldiqsiz bo'linadi
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
8 raqami
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
100 dan kichik tub sonlar
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
EKUK
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
EKUK i toping
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Tenglamani yozing
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qoldiqni toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qoldiqni toping.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Qoldiqni aniqlang!
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Soddalashtiring.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Hisoblang.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :
Masalani yeching.
Masalani muvaffaqiyatli yechganlar :
Muallif :